Styrelse/funktionärer

Välkommen att kontakta styrelsen – mail: info@scts.se

Styrelse enligt SCTS årsmöte 2017-02-18

Ordförande: Anders Andermo     Seglar en Dragonfly 800 mk3
Vice ordförande: Gabriel von Euler
Kassör: Tomas Eriksson
Sekreterare: Jan-Erik Palmquist
Ledamot: Thomas Edestav           Seglar en DF28 Touring
Ledamot: Noel Barkelius
Ledamot: Christer Rygaard