Styrelse/funktionärer

Välkommen att kontakta styrelsen – mail: info@scts.se

Styrelse enligt SCTS årsmöte 2018-03-10

Ordförande: Bosse Svanfeldt           Seglar en Corsair Cruze 970XL
Vice ordförande: Anders Andermo       Seglar en Dragonfly 800 mk3
Kassör: Tomas Eriksson
Sekreterare: Jan-Erik Palmquist
Ledamot: Thomas Edestav           Seglar en DF28 Touring
Ledamot: Johan Hedlund
Ledamot: Lars Johansson
Ledamot: Börje Svedman