Links to videos on youtube from IMM race 2011

Here are links to some videos from IMM 2011 race on youtube:

Race start, part 1: http://www.youtube.com/watch?v=5qAYYt33hME
Race start, part 2: http://www.youtube.com/watch?v=vvbUAm5uREY
Race, middle part: http://www.youtube.com/watch?v=B9StetD9PcY
Race finish: http://www.youtube.com/watch?v=V8vwvTZcie4

Författare: Glenn

Vice ordförande i SCTS. Seglar en 43 fots Belo, en förlängd 39:a, sedan 1998 tillsammans med min hustru Ingmari. Är SCTS representant i stiftelsen Handicat. Bor sedan 1998 i Stockholm. Uppväxt i Karlskrona som också varit min huvudsakliga stationeringsort som marinofficer. Arbetat med Sveriges två senaste IMM, 2001 i Karlskrona och 2011 i Stockholm

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *