SRS-nyheter 2019

Om en månad startar ansökningsperioden för flerskrovsbåtar. Här är några av de viktigaste nyheterna för 2019:

 • Screacher kommer nu kunna mätas in som ”Försegel med löst förstag”.
  • Det kan då användas i det alternativa talet, definierat som ”SRS-tal utan flygande försegel”.
  • För 2019 mätes Försegel med löst förstag på dubbelt sätt, för att säkerställa att effektivitetsbedömning inte påverkas av mätningssättet.
 • Shorthanded utgår, flerskroven kommer ha maximalt två tal på mätbrevet.
 • Alla försegel, förutom stormfockar
  • Ska mätas in
  • Ska medföras ombord, även vid alternativt tal
  • Får ingå i angiven vikt
 • Alla mätinstruktioner, även det som tidigare fanns i Appendix 2 i reglerna, är nu samlade i Mätinstruktionerna.
 • SCTS ger SCTS-medlemmar 150 kr rabatt för mätbrevsansökningar inkomna innan 31 mars. Gäller endast ansökningar med ”lång behandlingstid”.

Ian Farrier har gått bort

Den legendariska trimarankonstruktören Ian Farrier har nyligen avlidit, under ett besök i USA. Han designade från början små plywoodtrimaraner (1974 kom Trailertri 18) för självbygge men övergick sedan alltmer till sandwich och produktionsbåtar i bolagen Haines Hunter (Tramp), Ostac (F-31), Corsair och slutligen Farrier Marine i hemlandet Nya Zealand. Ian utvecklade ett genialiskt fällsystem för trimaraner som kom att bli hans signum, men han ritade även några större cruisingkatamaraner. Hans kanske mest kända konstruktion är Corsair F-27 (över 450 st byggda!) och hans senaste F-22.