SRS-nyheter 2019

Om en månad startar ansökningsperioden för flerskrovsbåtar. Här är några av de viktigaste nyheterna för 2019:

 • Screacher kommer nu kunna mätas in som ”Försegel med löst förstag”.
  • Det kan då användas i det alternativa talet, definierat som ”SRS-tal utan flygande försegel”.
  • För 2019 mätes Försegel med löst förstag på dubbelt sätt, för att säkerställa att effektivitetsbedömning inte påverkas av mätningssättet.
 • Shorthanded utgår, flerskroven kommer ha maximalt två tal på mätbrevet.
 • Alla försegel, förutom stormfockar
  • Ska mätas in
  • Ska medföras ombord, även vid alternativt tal
  • Får ingå i angiven vikt
 • Alla mätinstruktioner, även det som tidigare fanns i Appendix 2 i reglerna, är nu samlade i Mätinstruktionerna.
 • SCTS ger SCTS-medlemmar 150 kr rabatt för mätbrevsansökningar inkomna innan 31 mars. Gäller endast ansökningar med ”lång behandlingstid”.

Höstmöte

SCTS årliga Höstmöte.
2018-11-10 kl 13:00

Välkommen till en intressant träff med flera olika föredrag.

Vi träffas på samma ställe som i fjol.

Huvudkontoret för FLIR Systems AB
Antennvägen 6, 187 66 Täby

Ett medlemsmöte men om du inte är medlem så kom ändå,
vi löser medlemskapet på plats.